Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OLGUNLUK
TESTİ


FİRMA BİLGİLERİNİZ


İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ


Geri İleri 1/
Sektör Seçiniz ?

Kağıt Üretimi
Petrol Ürünleri Üretimi
Mineral-Çimento Üretimi
Kimya Ürünleri Üretimi
Demir-Çelik Üretimi
Elektrik Üretimi
Hidrojen Ürünleri
Gübre Üretimi
Gıda
İnşaat
Lojistik
Tekstil
Mobilya
Otomotiv / Yan Sanayi
Plastik Ambalaj
Diğer

Geri İleri 2/
1. Firmaların dönüşüm sürecinde dijitalleşme yatırımlarının yapılması kadar planlı ve doğru sırayla yapılması da önemlidir. Doğru formüle edilmiş stratejiler ile dönüşmeye çalışan firmalar yaptıkları yatırımın geri dönüşünü daha hızlı alabilirler.

Kurumunuzun dijital dönüşüm stratejisi için aşağıdakilerden hangisi en uygun seçenektir?

Konu pek bilinmiyor ve henüz bir stratejimiz yok
Departman düzeyinde bilinirlik var ve pilot girişimlere başlandı
Strateji geliştirilmekte
Stratejiler formüle edildi ve iş stratejileri ile bağdaşlaştırıldı
Stratejiler uygulamaya konuldu
Stratejiler uygulandı ve her kademede gerekli analizler yapıldı

Geri İleri 3/
2. Dijital dönüşümü tetikleyen güç, gelişen teknolojiler olmuştur. Yeni gelişen teknolojilere adapte olabilmek için yatırımın en önemli faktörlerden biri olduğu söylenebilir.

Şirketinizde yeni teknolojilere ne derecede yatırım yapılıyor?

Zorunlu Haller Dışında yatırım yapılmamaktadır
İhtiyaçlar ortaya çıktıkça gerekli yatırımlar yapılır, şu anda bir ihtiyaç bulunmamaktadır.
Sektörel yenilikler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bazı teknoloji yatırımları sürekli olarak yapılmaktadır.
İhtiyaçlar ve sektörel yenilikler devamlı takip edilir ve sıkça teknoloji yatırımı yapılır.
Dijital yol haritamız bulunmaktadır, mevcut ihtiyaçlar sürekli analiz edilir ve teknoloji yatırımları yatırımın geri dönüş oranı hesaplanarak sürekli yapılır.

Geri İleri 4/
3. Dijital dönüşüm teknolojik bir devrimin sonucu olsa da müşteri memnuniyetini ölçmek, tedarikçi değerlendirmek, dinamik fiyatlama yapmak, satış gücüne dijital destek sağlamak gibi sistematik iyileştirmeleri yeterli ölçüde yapan firmalar teknolojik yatırımlardan daha fazla verim almaktadır.

Yukarıdaki sistematik çalışmalar şirketinizde ne ölçüde gerçekleştiriliyor?

Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Geri İleri 5/
4. Endüstriyel haberleşme ve entegrasyon teknolojilerinin gelişimi otomasyon teknolojilerinin de gelişmesine önderlik etmiştir. Hata oranını milyonda birlere indirebilen bu teknoloji entegrasyonu aynı zamanda üretim hızını da büyük oranda arttırabilmektedir.
br>Üretiminizde otomasyon teknolojileri ile ilgili geldiğiniz son noktayı hangisi daha iyi tanımlamaktadır?

Otomasyon ile üretim yapılmamaktadır.
Kağıt iş emirleri manuel olarak sisteme girilerek makine bazlı yükleme-boşaltma yapılabilir.
Excel ve ERP gibi sistemlerden alınan veriler el ile sisteme girilerek üretim hattı boyunca otomatik olarak üretim yapılır.
Üretim hattı içindeki sistemler iletişim halindedir (ERP- PLM entegrasyonu gibi) ve iş emirleri otomatik oluşturularak üretim hattı boyunca otomatik olarak yapılır.

Geri İleri 6/
5. Bir işletme maliyetlerini azalttığı ölçüde verimliliğini ve karlılığını arttırabilmektedir. Maliyetleri azaltmak için ise ürün, üretim, süreçler, müşteri, finans vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

Üretim, süreçler, müşteri, finans vb. hakkında ne kadar veri toplamaktasınız?

Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Geri İleri 7/
6. Nesnelerin interneti teknolojilerinin gelişmesi ile büyük miktarda veri canlı şekilde takip edilebilmeye başlanmıştır. Toplanan bu veriler sayesinde ortaya çıkacak sonuçlar tahmin edilebilir hale gelmiş ve doğru kararların hızla alınabilmesi sağlanarak maliyet azaltımı ve verimliliğin arttırılması sağlanmıştır.

Veri analizi yeteneklerinizle ilgili gelmiş olduğunuz son noktayı hangisi daha iyi tanımlamaktadır?

Veri kayıt ve dönemsel raporlama amaçlı toplanmaktadır.
"Sürekli toplanan veri" süreçleri "kontrol" etmek için kullanılmaktadır.
"Sürekli toplanan veri" süreçleri "optimize" etmek için kullanılmaktadır.
"Gerçek zamanlı veri" kalite, verimlilik vb. hakkında geleceğe yönelik "tahminlerde" bulunmak için kullanılmaktadır.
"Gerçek zamanlı veri" anlık analiz yapmak ve otomatik kararlar almak için kullanılmaktadır.

Geri İleri 8/
7. Dijitalleşen üretim büyük miktarda verinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu verileri doğru şekilde toplayan ve yorumlayan firmalar birçok hatanın önüne geçebilmekte, mevcut durum farkındalığına sahip olabilmekte, gelecek için yüksek doğrulukta öngörülerde bulunabilmekte, problemler ortaya çıkmadan önlem alabilmekte ve bu sayede büyük rekabet avantajları elde edebilmektedir.

Sizin üretim ekipmanlarınız ile ilgili veri analiz yetenekleriniz hangisindeki gibidir?

Açıklayıcı — Ekipmanların durumu, ortamı ve çalışması takip edilebilir.
Teşhis — Düşük ekipman performansı veya arızasının nedenleri ortaya çıkarılabilir.
Öngörücü - Yaklaşan olayları gösteren modeller oluşturulabilir.
Kuralcı - Bir sorun ortaya çıkmadan sonuçları iyileştirmek veya olası sorunları düzeltmek için önlemler alınabilir.

Geri İleri 9/
8. Dijitalleşmenin temel bileşenlerinden olan endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sayesinde üretim ekipmanları birbiriyle haberleşebilir (M2M) hale gelmiştir. Bu haberleşme yeteneği sayesinde üretim verimliliği artarken üretim süreleri de kısalmaktadır.

Sizin üretim ekipmanlarınızın birbirleriyle iletişim kurabilme yetenekleri hangisindeki gibidir?

Diğer makine / yazılımlardan veri alamaz gönderemez.
Sensör veya kontrol sistemleri (PLC) aracılığı ile diğer makina / yazılımlardan veri alabilir ve gönderebilir.
Bir SCADA/Otomasyon sistemi tarafından yönetilir. Başka makine ve sistemler ile veri alışverişi yapabilir.
Bir MES yazılımı üzerinden diğer sistem ve yazılımlarla haberleşir, anlık verimlilik ve performans takibi yapabilir.

Geri İleri 10/
9. Üretimde büyük miktarda verinin ortaya çıkması, doğru veriye kısa sürede ulaşılmasını ve üretimin takip edilmesini zorlaştırmaktadır. Veriyi doğru şekilde toplayıp, işleyebilen firmalar ise rakiplerine göre büyük rekabet avantajları elde edebilmektedir.

Veri akışınızın gelmiş olduğu en ileri noktayı hangisi daha iyi tanımlamaktadır?

Siparişler, planlar ve iş emirleri kağıt formlarla iletilmektedir. Makine ve hatlar canlı olarak izlenememektedir.
Siparişler, planlar ve iş emirleri kağıt formlar ve yazılımlarda takip edilmektedir. Bazı makineler canlı olarak izlenebilmektedir.
Tüm üretim bilgileri yazılımlar üzerinden takip edilmektedir. Tüm makineler merkezi bir yazılımdan canlı olarak izlenebilmektedir.
Üretim yönetim sistemleri ve makineler "tek bir platformdan" birbirlerine entegre olarak yönetilmektedir.

Geri İleri 11/
Üretim araçlarındaki duruşlar büyük maliyetlere yol açmaktadır. Endüstri 4.0 ile bakım faaliyetleri de gelişmekte ve değişmekte olup duruşları minimize edecek ya da duruşa sebebiyet vermeyecek önleyici ve kestirimci bakım faaliyetlerinin yaygınlığı her geçen gün artmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi "Bakım faaliyetleriniz" ile ilgili geldiğiniz son noktayı göstermektedir?

"Arızi bakım" yapılmaktadır.
Planlı "periyodik bakım" yapılmaktadır.
Sayaç bazlı planlı bakım yapılmaktadır.
Veri destekli "Önleyici Bakım" faaliyetleri gerçekleştirilir.
Analitik modeller kullanılarak anlık veriye dayalı "Kestirimci Bakım" yapılmaktadır.

Geri İleri 12/
OLGUNLUK TESTİNİ TAMAMLADINIZ.

Dijital dönüşüm olgunluk testinin sonuna geldiniz.
Testinizi kaydetmek ve sonuç raporunu mail almak için onaylıyor musunuz ? Evet Geri Dön