Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

Hakkında


2004 yılında gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ülkemizin de katılım gösterdiği iklim değişikliği ile mücadele kapsamında uluslararası alanda atılan büyük ve önemli bir adımdır. İklim değişikliğinin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris'te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmiştir. Paris Anlaşması 22 Nisan 2016 tarihinde ülkemiz tarafından imzalanmış, 6 Ekim 2021 tarihinde ise onaylanmıştır. 10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma ile ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmaları resmiyet kazanmıştır. Anlaşmanın onaylanması ile ülkemizde Yeşil Mutabakat çalışmaları da başlamış olup 2053 net sıfır hedefi açıklanmıştır.

 

Paris Anlaşması hükümleri gereği taraf olan ülkeler, Ulusal Katkı Beyanı sunmakla yükümlüdür. Ulusal Katkı Beyanı, Paris Anlaşması&rsquonın uzun vadeli hedeflerine ulaşılmasını temel almaktadır. Ulusal Katkı Beyanları her ülkenin ulusal emisyon azaltım hedefleri ve iklim değişikliğine uyum sağlamayı somutlaştırmaktadır. Paris Anlaşması, her ülkenin başarmayı amaçladığı hedefi belirlemesi, hazırlaması ve sürdürmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda ülkemizin yol haritasını belirleyen Ulusal Katkı Beyanı, Kasım 2022'de gerçekleşen COP27 Taraflar Konferası'nda sunulmuştur. Daha öncesinde artıştan azaltım ile %21 olan 2030 hedefi, artıştan azaltım ile %41 şeklinde güncellenmiştir. 2030 yılı için yaklaşık 500 milyon ton emisyon azaltımı yapılacağı ve en geç 2038 yılında olmak üzere emisyonların tepe noktasına ulaşacağı da ülkemiz hedefleri olarak ortaya konmuştur.

 

Avrupa Birliği tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında küresel ölçekteki hedefler doğrultusunda açıklanan Yeşil Mutabakat ile iklim değişikliği çalışmaları hız kazanmıştır. Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat hedefini 2030 ve 2050 olarak iki aşamada değerlendirmektedir. Avrupa Birliği'nin 2030 yılı için hedefi %55 azaltım, 2050 için hedefi ise net sıfırdır. Söz konusu dönüşümün sağlanması adına çalışmalar hız kesmeden devam etmekte olup politikalar iklim değişikliği ekseninde şekillenmektedir. Avrupa Birliği&rsquonin %55 azaltım hedefini şekillendirdiği çalışmaları ''Fit For 55'' paketi AB Komisyonu tarafından Temmuz 2021'de kabul edilmiştir.

 

Fit For 55 Paketi içerisinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ülkemiz ticaretini önemli ölçüde etkileyecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) mevzuatı 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yasalaşmıştır. Bu kapsamda SKDM'ye tabi olan öncelikli sektörlerin (demir-çelik, çimento, gübre, elektrik, alüminyum, hidrojen) ihracatında 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle emisyonların raporlanmasıyla geçiş süreci başlamış olacak olup, 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle de süreç fiilen başlayacaktır. Geçiş döneminde elde edilecek verilere göre mali yükümlülükler başlamadan önce yapılacak tüm revizelerle birlikte uygulamanın detaylarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılı çalışmalarına olan Yeşil Mutabakat Eylem Planı 9 hedef içermektedir. Sınırda Karbon Düzenlemeleri, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi, Yeşil Finansman, Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, İklim Değişikliği ile Mücadele, Diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri olmak üzere ülkemizin yeşil dönüşümünde etkili olacak ana başlıklara değinilmiştir.