Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DUYURULAR


Avrupa Birliği’nden Piller Yönetmeliği hamlesi!

18 Ağustos 2023, Cuma

 

Avrupa'da pillerin toplanmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayacak yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Yeni Piller Yönetmeliği, gelecekte pillerin düşük karbon ayak izine sahip olmasını, minimum düzeyde zararlı madde kullanmasını, AB dışı ülkelerden daha az ham maddeye ihtiyaç duymasını ve Avrupa'da yüksek düzeyde toplanmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamayı amaçlamıştır. Bu döngüsel ekonomiye geçişi destekleyerek hammadde ve enerji arz güvenliğini artıracak ve AB'nin stratejik özerkliğini güçlendirecek.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın döngüsellik hedefleri doğrultusunda Piller Yönetmeliği, kaynak bulma, üretim, kullanım ve geri dönüşümün ele alındığı ve tek bir yasada yer aldığı tam yaşam döngüsü yaklaşımını benimseyen ilk Avrupa mevzuatıdır.

 

Piller, yeşil geçişi ve sürdürülebilir mobiliteyi destekleyerek 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne katkıda bulunmak için kilit bir teknolojidir. Bu amaçla, 2025'ten itibaren Yönetmelik, elektrikli araçların karbon ayak izine ilişkin beyan gerekliliklerini, performans sınıflarını ve maksimum limitleri kademeli olarak uygulamaya koyacaktır.

 

Piller Yönetmeliği ile AB tek pazarına yerleştirilen pillerin yalnızca gerekli olan sınırlı miktarda zararlı madde içermesine izin verilmesi sağlanacaktır. Pillerde kullanılan endişe verici maddeler düzenli olarak gözden geçirilecektir.

 

Geri dönüşüm verimliliği, malzeme geri kazanımı ve geri dönüştürülmüş içeriğe yönelik hedefler 2025'ten itibaren kademeli olarak uygulamaya konulacaktır. Toplanan tüm atık pillerin geri dönüştürülmesi ve özellikle kobalt, lityum ve nikel gibi kritik hammaddelerde yüksek düzeyde geri kazanımın sağlanması gerekecektir. Böylece değerli malzemelerin kullanım ömrünün sonunda geri kazanılmasını ve zaman içinde geri dönüşüm verimliliği ve malzeme geri kazanımı için daha katı hedefler benimseyerek ekonomiye geri getirilmesini garanti edecektir.

 

Tüketiciler, 2027 yılından itibaren elektronik ürünlerindeki taşınabilir pilleri kullanım ömrü boyunca diledikleri zaman çıkarıp değiştirebilecekler. Bu, nihai bertaraf edilmeden önce bu ürünlerin ömrünü uzatacak, yeniden kullanımı teşvik edecek ve tüketici sonrası atıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

 

Tüketicilerin hangi pilleri satın alacakları konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için önemli veriler bir etikette sunulacak. Bir QR kodu, tüketicilere ve özellikle de değer zincirindeki profesyonellere, döngüsel ekonomiyi piller için gerçeğe dönüştürme çabalarında yardımcı olacak, her pil hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir dijital pasaporta erişim sağlayacak.

 

Yeni yasanın durum tespiti yükümlülükleri uyarınca şirketlerin, pillerinde bulunan lityum, kobalt, nikel ve doğal grafit gibi hammaddelerin tedariki, işlenmesi ve ticaretiyle bağlantılı sosyal ve çevresel riskleri tanımlaması, önlemesi ve ele alması gerekiyor. AB'de pil talebinde beklenen büyük artış, bu tür çevresel ve sosyal risklerin artmasına katkıda bulunmamalıdır.

 

Kaynak: European Commission