Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması


AB, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik uluslararası çabalarda aktif çalışmalar ortaya koymaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB'nin 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla karbon emisyonlarını %55 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta olma şeklindeki hedefini gerçekleştirme hedefi ile bir yol belirlemiştir. Komisyon, Temmuz 2021'de Fit for 55'i ortaya koymuştur.

 

SKDM, yerli ürünler ile seçili sayıda ürünün ithalatı arasındaki karbon fiyatını eşitleyecek ve AB'nin iklim hedeflerinin, üretimin daha az iddialı politikalara sahip ülkelere kaydırılmasıyla baltalanmamasını sağlayacaktır.

 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, nihai SKDM Yönetmeliği&rsquoni 10 Mayıs 2023'te imzaladılar. Bu kapsamda, SKDM kademeli olarak yürürlüğe girecek ve uygulanacaktır.

 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan SKDM şu şekilde çalışacaktır:

SKDM'nin 2026'da yürürlüğe girmesi ile AB'ye ithalat yapan, ürünleri Avrupa Birliği'nin karbon fiyatlandırma kuralları kapsamında üretilmiş olması durumunda ödenecek olan karbon fiyatına karşılık gelen karbon sertifikaları satın alarak ticaret gerçekleştirecek.

AB üyesi olmayan bir üretici, ithal edilen malların üretiminde kullanılan karbonun bedelini üçüncü bir ülkede zaten ödediğini gösterebildiğinde, ilgili maliyet AB ithalatçısı için tamamen düşülebilir.

SKDM, AB üyesi olmayan ülkelerdeki üreticileri üretim süreçlerini çevreci olmaya teşvik ederek karbon kaçağı riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

 

SKDM, üreticilere ve diğer ülkelere istikrar göstermek adına aşamalı bir geçiş tasarladı ve başlangıçta karbon emisyonu fazla olan belirli sektörlere(demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen) uygulanacak. 1 Ekim 2023 itibariyle öncelikli sektörlere ait emisyonlar raporlanmaya başlanacak olup 1 Ocak 2026 itibariyle SKDM kapsamında mali yükümlülükler getirilecektir.