Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DUYURULAR


Karbon Nötr Ve Net Sıfır Nedir?

12 Nisan 2023, Çarşamba

Karbon nötr ve net sıfır aynı amaca hizmet ederek karbonsuzlaşmayı hedef alsa da, hedef alınan emisyonların türü değişiklik gösterdiğinden iki terim arasında farklılıklar mevcuttur.

 

Karbon nötr, karbonu temel alan karbon emisyonlarının ortadan kaldırılması demektir.  Bilindiği gibi sera gazları sadece karbonlu bileşikleri ifade etmez. H2O (Su Buharı),N2O (Nitröz Oksit), O3 (Ozon) gibi karbon içermeyen sera gazları da mevcuttur. Firmalar, karbon nötr olmak adına birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Karbon nötr olmak için karbon yutakları oluşturmak karbonsuzlaşma için yaygın kullanılan bir seçenektir. Ormanlar veya okyanuslar gibi karbon yutakları, atmosferden saldıklarından daha fazla karbon emer ve depolamaktadır. Karbonsuzlaşma çalışmaları ile doğaya yayılan karbon miktarı kadar doğadan karbon alarak bunu dengelemektedir.

 

Net sıfır, prensip olarak karbon nötrlüğe benzese de karbonun ötesindeki tüm sera gazlarının tutulmasını ifade etmektedir. Atmosfere salınan sera gazlarının atmosferden atılan sera gazlarına eşdeğer olması gerekir. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın en önemli hedefi de AB'nin 2050 yılında net sıfıra ulaşmasıdır. Ülkemizde ise net sıfır hedefi 2053 olarak belirlenmiştir.

Kaynak:National Grid