Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DUYURULAR


Avrupa Birliği Net Sıfır Emisyon Yasası

17 Mart 2023, Cuma

16 Mart tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Net Sıfır Emisyon Yasası'nı önerdi. Net Sıfır Emisyon Yasası ile temiz teknoloji altyapısını güçlendirmek ve temiz teknolojiler konusunda Birliğin donanımlı olmasını sağlamak ana amaç olarak ortaya konmuştur. Yasa ile, net sıfır teknolojilerin dayanıklılığı, yenilenebilir enerji teknolojilerinin güvenilir ve sürdürülebilir olması sağlanacak. Söz konusu sanayi planı sayesinde ihtiyaç olan yeşil teknolojiler ve enerji arzı komisyonun kendi kaynaklarıyla ortaya çıkarmış olacak. 2030 yılına kadar net sıfır teknolojilerin üretim kapasitesinin ihtiyacı önemli ölçüde karşılaması bekleniyor. AB endüstrisinin rekabet gücünü arttırıp, enerjide bağımsız olması sağlanırken 2030'a kadar iklim ve enerji hedeflerine yönelik ilerleme ile iklim nötrlüğüne geçişi destekleyecek.

Ursula von der Leyen yaptığı konuşmada şunları şöyledi: &lsquo&rsquoTemiz enerji geçişini hızlı bir şekilde ölçeklendirmemizi sağlayan düzenleyici bir ortama ihtiyacımız var. Net-Sıfır Endüstri Yasası tam da bunu yapacak. 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmamız için çok önemli olan sektörler için en iyi koşulları yaratacaktır: rüzgar türbinleri, ısı pompaları, güneş panelleri, yenilenebilir hidrojen ve CO2 depolama teknolojileri. Talep Avrupa'da ve küresel olarak artıyor ve bu talebin daha fazlasını Avrupa arzıyla karşılayabileceğimizden emin olmak için şimdi harekete geçiyoruz."

Avrupa Kritik Hammadde Yasası önerisi ve elektrik piyasası tasarımı reformu ile birlikte Net-Sıfır Sanayi Yasası, AB'nin yüksek oranda konsantre ithalata olan bağımlılığını azaltmak için net bir Avrupa çerçevesi ortaya koymaktadır. Covid-19 salgınından ve Rusya Ukrayna durumunun yol açtığı enerji krizinden çıkarılan derslerden yararlanarak, Avrupa'nın temiz enerji tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmaya yardımcı olacaktır.

Önerilen mevzuat dekarbonizasyona yönelik çalışmalara yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak solar termal sistemler(güneş panelleri,akümülatörler), karada rüzgar ve açık denizde yenilenebilir enerji, piller ve depolama, ısı pompaları ve jeotermal enerji, elektrolizörler ve yakıt hücreleri, biyogaz/biyometan, karbon yakalama, kullanım ve depolama ve şebeke teknolojileri, sürdürülebilir alternatif yakıt teknolojileri, yakıt döngüsünden, küçük modüler reaktörlerden ve ilgili sınıfının en iyisi yakıtlardan minimum atıkla nükleer süreçlerden enerji üretmek için ileri teknolojiler verilebilir. Yönetmelik Ekinde belirtilen Stratejik Net Sıfır teknolojilerinin özel destek alacağı ve %40 yerli üretim kriterine tabi olacağı açıklanmıştır.

 

Net Sıfır Teknoloji Üretim Yatırımlarını Yönlendirmek İçin Temel Eylemler

Etkinleştirme Koşullarını Ayarlama: Bilgiye erişimi arttırıp, teknolojilere yatırımda izin süreçlerini sadeleştirerek prosedürlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak bir adım.

 

CO2 Tutumunu Hızlandırma: Petrol ve gaz üreticilerinin karbon depolama sahalarındaki kapasitesini arttırmaya yönelik bir hedef. CO2 yakalama ve depolamanın geliştirilmesinin önündeki büyük bir engeli ortadan kaldıracağı söz konusu.

 

Pazarlara Erişimi Kolaylaştırmak: Net sıfır teknolojilere ulaşım arzının çeşitlenmesini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşları sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kriterlerini dikkate almaları gerekmekte.

Becerileri Geliştirmek: Nitelikli ve donanımlı işgücü sağlamak amacı doğrultusunda Net-Sıfır Endüstri Akademilerinin kurulması gibi beceri geliştiren süreçlere destek olmak.

 

İnovasyonu Teşvik Etmek: Kanun, yenilikçi net-sıfır teknolojileri ve yeniliği teşvik etmek için düzenleyici korumalı alanlar oluşturmasını mümkün kılar.

 

Net Sıfır Avrupa Platformu: Net Sıfır Avrupa Platformu, Komisyon ve Üye Devletlerin eylemleri koordine etmelerine ve Net Sıfır Endüstriyel Ortaklıklar da dahil olmak üzere bilgi alışverişinde bulunmalarına yardımcı olacaktır. Komisyon ve Üye Devletler, Net Sıfır Sanayi Yasası'nın hedeflerine yönelik ilerlemeyi izlemek için verilerin mevcudiyetini sağlamak üzere birlikte çalışacaklardır. Net Sıfır Avrupa Platformu, AB çapındaki projeler için finansal ihtiyaçları, darboğazları ve en iyi uygulamaları belirleyerek yatırımı destekleyecektir.

Kaynak: European Commission