Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DUYURULAR


SKDM’nin Türk Ekonomisine Potansiyel Etkileri Ne Olacak?

28 Ağustos 2023, Pazartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle ''Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın Türkiye Ekonomisine Potansiyel Etkileri'' isimli çalışması yayımlandı.

AB'ye yetkilendirilmiş ithalatçılarının AB'ye ithal edilen ürünlerin karbon yoğun sektörler olan demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, çimento, hidrojen üreticilerine ürünlerdeki gömülü emisyonların karbon fiyatını yansıtan "SKDM sertifikalarını" teslim etmelerini gerektirecektir. AB Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki ücretsiz tahsisatların 1 Ocak 2026 itibariyle sonlanmasıyla geçiş sürecinin bitmesiyle SKDM sertifika fiyatı AB ETS fiyatını yansıtacaktır.

 

''Potansiyel SKDM maliyetleri, 2032 yılına kadar 150/tCO2e SKDM sertifika fiyatı ile yılda 2,5 milyar avroya ulaşabilir.''

 

AB'ye ihraç edilen karbon yoğun sektörlerde yer alan ürünlerdeki gömülü Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları dikkate alındığında 1 ton CO2 salınımı için üreticinin 75 avro ödemesi varsayılmaktadır. Mevcut varsayıma dair senaryoda sanayiye yönelik potansiyel yıllık SKDM maliyetleri 2027 yılında 138 milyon avroya ulaşması öngörülmektedir. SKDM ücretinin artmasıyla senaryo daha değişik bir boyut kazanmakta. 1 ton CO2 salınımı için üreticinin 150 avro ödemesi gibi bir yükseliş halinde, bu maliyetlerin 2032 yılına kadar yıllık 2,5 milyar avroya yükseleceği öngörülmektedir. Bunun da zaman içinde kapsanan sanayi kolları için artan bir SKDM ücreti yüküne sebep olacağı belirtilmiştir.

 

''Türkiye, yerel bir ETS uygulayarak SKDM'nin ekonomik etkilerini azaltabilir ve ulusal sera gazı emisyonlarını maliyet etkin bir şekilde azaltabilir.''

 

Yapılan modelleme sonuçlarına göre, mevcut SKDM uygulanması 1 ton CO2 salınımı için üreticinin 150 avro ödemesi gibi bir SKDM ücreti varsayıldığında, 2032 yılına kadar ekonomiyi yüzde 0,04 oranında daraltacağı belirlenmiştir. Ancak, Türkiye'nin karbon fiyatının 1 ton CO2 salınımı için üreticinin 50 avro ödemesi gibi bir ETS uygulamasının olması hâlinde GSYH 2032 yılında %1 oranında artacağı da belirtilmiştir.

 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.