Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DUYURULAR


AB’nin Yeşil ve Dijital Geleceği için Kritik Hammaddeler

18 Mart 2023, Cumartesi

Kritik hammaddeler, net sıfır endüstrisi, dijital endüstri, havacılık ve savunma sektörleri dahil olmak üzere çok çeşitli stratejik sektörler için önem teşkil etmektedir. Bu noktada kritik hammaddelerin temininde ulusal kaynak kullanımının sürdürülebilirliği sağlanması gerekmekte.

 

Kritik hammaddelere ilişkin Yönetmelik ve Tebliğ, AB kritik hammadde tedarik zincirlerinin dayanıklılığını çeşitlendirmek ve güçlendirmek için Tek Pazarın ve AB'nin dış ortaklıklarının güçlü yönlerinden ve fırsatlarından yararlanmaktadır. Kritik Hammadde Yasası ayrıca AB'nin kesinti risklerini izleme ve azaltma kapasitesini geliştirmekte olup döngüselliği ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamakatadır.

 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şunları söyledi: ''Bu Yasa bizi iklim hedeflerimize yaklaştıracak. Avrupa'da kritik ham maddelerin rafine edilmesini, işlenmesini ve geri dönüştürülmesini önemli ölçüde iyileştirecektir. Hammaddeler, rüzgar enerjisi üretimi, hidrojen depolama veya piller gibi ikiz geçişimiz için anahtar teknolojilerin üretilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Ve AB'nin yalnızca bir veya birkaç ülkeye olan mevcut bağımlılıklarını azaltmak için dünya çapında güvenilir ticaret ortaklarıyla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Üretimi sürdürülebilir bir şekilde hızlandırmak ve aynı zamanda Avrupalı ​​işletmelerimiz için tedarik zincirlerinde en üst düzeyde çeşitlilik sağlamak karşılıklı çıkarımızadır.''

 

Elektrik piyasası tasarımı reformu ve Net Sıfır Sanayi Yasası ile birlikte, bugünün kritik hammaddelere ilişkin önlemleri, Yeşil Mutabakat Sanayi Planında duyurulduğu üzere, net sıfır sektörler ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücü için elverişli bir düzenleyici ortam yaratmaktadır.

 

Kritik Hammaddeler Yasası, AB'nin kritik hammaddelerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedariğine erişimi sağlamak için AB'yi temel olarak şu araçlarla donatacaktır:

 

Eylem için net öncelikler belirlemek: Güncellenmiş kritik hammaddeler listesine ek olarak, Yasa, Avrupa'nın yeşil ve dijital hedefleri için önemli teknolojiler ve savunma ve uzay uygulamaları için çok önemli olan stratejik hammaddelerin bir listesini belirlerken, gelecekte potansiyel tedarik risklerine maruz kalmaktadır.

  • AB'nin yıllık ekstraksiyon tüketiminin en az %10'u,
  • AB'nin yıllık tüketiminin en az %40'ı işleme için,
  • AB'nin yıllık tüketiminin en az %15'i geri dönüşüm için,
  • Tek bir üçüncü ülkeden işlemenin ilgili herhangi bir aşamasında Birliğin yıllık her bir stratejik ham madde tüketiminin %65'inden fazlası olmamalıdır.

1-)Güvenli ve dayanıklı AB kritik hammadde tedarik zincirleri oluşturmak: Kanun, idari yükü azaltacak ve AB'deki kritik hammadde projeleri için izin verme prosedürlerini basitleştirecektir.

2-)AB'nin tedarik risklerini azaltabilmesinin sağlanması: Tedarik zincirlerinin dayanıklılığını sağlamak için Kanun, kritik ham madde tedarik zincirlerinin izlenmesini ve Üye Devletler arasında stratejik ham madde stoklarının koordinasyonunu sağlar.

3-)Araştırma, yenilik ve becerilere yatırım yapmak: Komisyon, kritik ham maddelerde yeni teknolojilerin benimsenmesini ve uygulanmasını güçlendirecektir.

4-)Kritik hammaddelerin döngüselliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirerek çevrenin korunması: Kritik hammadde tedariklerinin iyileştirilmiş güvenliği ve karşılanabilirliği, hem AB içinde hem de üçüncü ülkelerde çalışma hakları, insan hakları ve çevre koruma ile ilgili olumsuz etkileri azaltma çabalarının artmasıyla el ele gitmelidir.

 

Üye Devletlerin, kritik ham maddeler açısından zengin atıkların toplanmasını iyileştirmek ve ikincil kritik ham maddelere geri dönüştürülmesini sağlamak için ulusal önlemler alması ve uygulaması gerekecektir.

Kaynak: European Commission