Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

DUYURULAR


AB’de Yeşil Çözüm: Onarım Hakkı

22 Mart 2023, Çarşamba

Yeşil Çözüm: Onarım Hakkı

Bugün Avrupa Komisyonu, tüketiciler için daha sürdürülebilir teklif olan tasarrufu sağlayacak ve israfı azaltacak onarım hakkı önerisini kabul etti. Son yıllarda tüketicinin ürünler kusurlu hale geldiğinde değişime yönelik verilen teşvikler daha fazlayken onarım için aynı seviyede değildi. Teklif sayesinde ürünlerin onarımı daha az maliyet gerektirirken ürün değişimi ile israf ve kaynak kullanımı azaltılmış olacak. Onarım hakkının yaygınlaşmasıyla talep artacak ve üreticiler ve tüketiciler için de sürdürülebilir bilincin oluşmasına katkı sağlanacak.

 

Onarım ve yeniden kullanımı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için yeni önlemler

  • Teklif, tüketiciler için hem yasal garanti kapsamında hem de ötesinde yeni bir 'tamir hakkı' getiriyor.
  • Yasal garanti kapsamında, değiştirmeden daha pahalı olduğu durumlar dışında, üreticilerden onarım teklif etmesi istenecektir.
  • Yasal garantinin ötesinde, 'onarım'ı kolay ve erişilebilir bir seçenek haline getirmek için tüketicilere yeni haklar ve araçlar sunulacaktır

- Tüketicilerin, teknik olarak onarılabilen ürünler için üreticilerden onarım talebinde bulunma hakkı,

- Üreticilerin kendilerinin tamir etmekle yükümlü oldukları ürünler hakkında tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğü,

- Tüketicileri kendi bölgelerindeki tamirciler ve yenilenmiş ürün satıcılarıyla buluşturan çevrimiçi bir onarım platformu,

- Tüketicilerin herhangi bir tamirciden talep edebilecekleri, onarım koşullarına ve fiyatına şeffaflık getiren ve tüketicilerin onarım tekliflerini karşılaştırmasını kolaylaştıran bir Onarım Bilgi Formu,

- Tüketicilerin daha yüksek kalite taahhüt eden tamircileri belirlemesine yardımcı olmak için onarım hizmetleri için bir kalite standardı geliştirilecektir.

 

İklim değişikliği kaynaklı sorumluluklarımızı toplum bazında değil kişisel hedefler olarak görmek durumundayız. Kullandığımız ürünleri yenisiyle değiştirmek, tamir edilmesi mümkünken çevremizi kirletmemize sebep oluyor. Yeni ürün satın almak, arka planında hammaddeden işlenmiş ve tüketiciye ulaşmış olması sebebiyle bir süreç gerektirdiğinden karbon ayak izini, su ayak izini ve beraberinde atıkları çoğaltan bir durum. AB'de her yıl 35 milyon ton atık, 30 milyon ton kaynak ve 261 milyon ton sera gazı emisyonuna neden olmaktadır. Ayrıca, onarım yerine değiştirmeyi tercih eden tüketicilerin kaybının yılda yaklaşık 12 milyar olduğu euro tahmin ediliyor.

Kaynak: European Commission