Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

BİLGİ BANKASI


Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Ülkemizin, AB iklim değişikliği politikalarına uyum hedefleri doğrultusunda küresel düzeyde ticaretini geliştirmek ve ihracatta rekabeti güçlendirmek amacıyla ortaya konmuş bir eylem planıdır. Eylem planı, 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemden oluşmaktadır. Sınırda Karbon Düzenlemeleri, Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi, Finansman, Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, İklim Değişikliği İle Mücadele, Diplomasi, Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Eylem Planı’nın ana başlıklarıdır.

Yeşil Mutabakat AB Sanayi Planı

İsviçre’nin Davos kasabasında 16-20 Ocak 2023 tarihlerinde 53. Dünya Ekonomik Forumu toplantısında Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursola von der Leyen yaptığı konuşmada Avrupa Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’nı açıklamıştır. Yeşil Mutabakat net sıfır dönüşümünün endüstriyel, ekonomik ve jeopolitik değişimlere yol açacağı vurgulanmış, bu dönüşüm sürecinde Avrupa’yı temiz teknoloji ve endüstriyel inovasyonunun merkezi yapma hedefiyle hazırladıklarından söz etmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakat Sanayi Planı, dört sütundan oluşmaktadır. Bu amaçlar öngörülebilir ve basitleştirilmiş bir düzenleyici ortam, yeterli finansmana daha hızlı erişim, yetenekler ve esnek tedarik zincirleri için açık ticaret olarak sınıflandırılmıştır. İlk sütunda net sıfır hedefinin başarılı olmasında önem teşkil eden sektörlere elverişli koşullar ve ortamın nasıl hazırlanacağına yanıt verilmektedir. İkinci sütundaki amaç finansman ve devlet yardımıdır. Diğer ülkelerin teşviklerine karşı Avrupa’yı cazip hale getirmek için daha kolay finanse edilmesi ve yardımların daha erişilebilir olması gerektiği vurgulanmıştır.  Üçüncü sütun da geçişi gerçekleştirebilecek becerilerin geliştirilmesidir. Yeni teknolojinin geliştirilmesinde sektörel anlamda yeteneğe ve vasıflı işçilere duyulan ihtiyacın karşılanması amaçlanmaktadır. Dördüncü sütun ise temiz teknolojinin küresel anlamda net sıfıra hizmet etmesi adına herkesin yararına açık ve adil ticaretin oluşturulmasıdır.