Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası K O B İ G E M KOBİ Geliştirme Merkezi

FİNANSMAN


 

AKBANK

Yeşil dönüşüme katkı sağlayan kredi ve projeler

 • Mavi Finansman Ürün Pakedi (liman ve denizcilik faaliyetlerinin yeşil dönüşümü)
 • Çatı Ges Yatırım Kredisi
 • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Kredisi
 • Yenilenebilir Enerji Kredisi
 • KOBİ Eko Dönüşüm Paketi

İlgili desteklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

GARANTİ BBVA

Yeşil dönüşüme katkı sağlayan kredi

 • Güneş Enerjisi Kredisidir.

İlgili desteklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

HALKBANK KOBİ

Enerji verimliliğine destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş Yeşil Enerji Kredi Paketi ile

 • Yenilenebilir Enerji Yatırım Kredisi (Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgâr Enerji Santrali (RES),Biyogaz Tesisi,Jeotermal Tesisi)
 • Yeşil İş Yeri Yatırım Kredisi
 • Enerji Verimliliği Kredisi (Bina/iş yerlerinin iç ve dış izolasyonu,binanın farklı yakıtla/daha az yakıtla, daha az maliyetli olarak ısıtılmasının sağlanması, mevcut elektrik tüketen makine ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi)
 • Yeşil Sertifikalı İnşaat Projesi Kredisi
 • Yeşil Işık Ticari Taşıt Kredisi 
 • Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kredisi gibi hizmetler sunmaktadır.

İlgili desteklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yurtdışı Kaynaklı finansman sağlayan projeler ise,

 • Dünya Bankası Enerji Verimliliği Projesi
 • Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) Yenilenebilir Enerji Kredisi 
 • Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) Enerji Verimliliği Kredisi
 • Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) OSB ve Çevre Kredisidir.

İlgili desteklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

İŞ BANKASI

Yeşil ekonomiye katkı sağlayan ürün ve hizmetler kapsamında

 • Çatı ve Güneş Enerji Santrali Kredisi,
 • Lisanssız Elektrik Üretim Kredisi,
 • Çevreci Taşıt Kredisi,
 • Elektrikli Şarj İstasyonu Kurulum Kredisi,
 • Çevreci İş Yeri Kredisi,
 • Denizleri Koruyalım Kredisi,
 • Geleceğe Orman Projesi,
 • Maximum Tema Kart,
 • TEMA Çevre Değişken Fon,
 • İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu
 • İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fonu gibi hizmetler sunmaktadır.

İlgili desteklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

KUVEYT TÜRK

Yeşil dönüşüme katkı sağlayan kredi ve projeler

 

 

 

ZİRAAT BANKASI

Enerji verimliliğine destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş paketler ile

 • Enerji Verimliliği Yatırım Kredisi
 • Enerji Verimliliği İşletme Kredisi
 • Yenilenebilir Enerji Yatırım Kredisi
 • Yenilenebilir Enerji İşletme Kredisi
 • GES/Çatı GES kredi gibi hizmetler sunmaktadır.

İlgili desteklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

TÜBİTAK İşbirliği ile Girişimci Projelere Kredi Desteği

İlgili desteklerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine Destekli Kefalet Sistemi-Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Paketi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

KOSGEB

 • Enerji Verimliliği Destek Programı

KOBİ'lerin enerji verimliliği konusunda mevcut durum tespiti, ihtiyaçların belirlenmesi, stratejilerin oluşturulması, kapasitelerin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan programın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

KOSGEB

 • Yeşil Sanayi Projesi

Dünya Bankası'nın desteği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ortakları KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.  Proje üç bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşende KOSGEB tarafından KOBİ'lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacaktır. İkinci bileşende TÜBİTAK tarafından Türkiye'de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil start-up'lar, KOBİ'ler, büyük firmalar veya firma konsorsiyumlarının başvurabileceği destekler, yeşil üretime veya daha yüksek enerji ve/veya kaynak verimliliğine katkıda bulunan Ar-Ge, prototip geliştirme, standart geliştirme ve yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecektir. Proje kapsamında KOSGEB tarafından imalatçı KOBİ'lerin,

 • Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi,
 • Çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması,
 • Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Çevresel sürdürülebilirlik, rekabetçilik, yatırım olanakları, dijitalleşme ve kaynak tedarikinde güvence amacı ile çevresel duyarlılığa ve kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili programın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Kredi Garanti Fonu

Enerji verimliliğini ve yeşil dönüşümü amaçlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finanse edilmesi amaçlayan Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

TÜBİTAK

 • SAYEM (Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Yeşil Dönüşüm Çağrısı)

Özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, sanayi kesimine yönelik üst politika belgelerinin hedefleri olan katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi amacıyla bir teknoloji ekosistemi olan sanayi yenilik ağ mekanizması (SAYEM) destekleri bu yıl, İklim Şurası Bilim Ve Teknoloji Komisyonu&rsquonda belirlenen başlıklara ek olarak yeşil büyüme teknoloji yol haritası öncelikli ar-ge ve yenilik konularında sunulmuştur. SAYEM Yeşil Dönüşüm kapsamına giren konulara buradan ulaşılabilir.

TÜBİTAK 1704 sayem sanayi yenilik ağı mekanizması destek programına ve 2023 yılı çağrısına ilişkin bilgileri https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1704-sayem-sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi web sitesinden edinebilirsiniz. Çağrı 23 Ocak 2023 tarihinde açılmış olup, sürekli başvuruya açık olacaktır.  Yenilik ağı platformlarına en fazla 4 yıl sürecek projeleri için 100 milyon tl&rsquoye kadar destek verilecektir. Desteklenen SAYEM projelerine, verilecek desteğe ek olarak uluslararası fon kaynaklarından geri ödemeli hibelerin sunulmasına ilişkin çalışmalar da devam etmektedir.

İlgili program detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 • Ufuk Avrupa Programı

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite, Avrupa Komisyonu'nun yeni stratejik vizyonu olan ''Herkes için Temiz Bir Gezegen'' ve AB yeni sanayi stratejisinin de etkisiyle, 

 • Dijital ve yeşil geçişlerin hızlandırmasını ve yönlendirmesini sağlamak 
 • Güvenli gıdaya, temiz ve sağlıklı bir çevreye erişim için sürdürülebilir doğal kaynakları iyi yönetmek, çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak ve tersine çevirmek 
 • Mobilite, enerji, inşaat ve üretim sistemlerini dönüştürerek Avrupa'yı ilk dijital döngüsel, iklim nötr ve sürdürülebilir ekonomi haline getirmek
 • Dirençli, kapsayıcı, demokratik bir Avrupa toplumu oluşturmak gibi stratejik önceliklere sahip hale getirilmiştir.

İlgili program detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.